Kontakt
Hitta hit Hitta hit Kontakt Kontakt
Öppettider Öppet idag 9-18

Bra tips & råd för BATTERI

Här har vi sammanställt goda råd och tips till dig/er som använder BATTERI (start- och/eller förbrukningsbatterier) i BÅT, HUSBIL eller SOMMARSTUGA/FRITIDSHUS.

Nedanför finns en informativ checklista, som underlättar att komma ihåg det viktiga. 

Alla dessa råd kan hjälpa dig/er att skydda och vårda, samt att undvika problem som kan bli tidskrävande och kostsamma. Se till att vara utrustad med de rätta och smidiga produkterna för skötseln. Vid frågor, tala med vår kunniga personal. Det handlar om att bevara funktionaliteten, komforten och prestandan – om säkerhet och trygghet – om att öka livslängden och möjligheterna till fantastiska upplevelser.

Checklista BATTERIER, behåll kapaciteten och öka livslängden 

Listan nedanför innehåller viktiga tips och råd för start- och förbrukningsbatterier av olika slag.
Tänk på att många av tipsen är generella och att speciella förutsättningar råder för olika batterityper och tillverkningsteknologier.

MÅTT OCH ENHETER:
Spänningen hos start- och förbrukningsbatterier inom s.k. fritidsområdet är 12 V (finns även 24 V, vilket är mindre vanligt). V, volt motsvarar "trycket i energileveransen". 
Prestandan hos batteriet, "effekten = hur mycket energi som kan lagras", anges i Wh, watt-timmar. Förbrukning av el-energi räknas i Wh eller t.ex. kWh, kilowattimmar.
Kapaciteten hos batteriet, "energileveransen = strömmen" anges i Ah, ampere-timmar. Ett 100 Ah-batteri kan (teoretiskt) leverera 100 ampere i 1 timme, eller omvänt.
Laddningscykler är antalet gånger som batteriet kan uppladdas till 100 %, förutsatt att laddningsnivån aldrig understiger batteriets rekommenderade urladdningsdjup.
Kallstartström/CCA är måttet på den ström som ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid −18°C i minst 30 sekunder innan det (tillfälligt) når så låg spänning som 7,2 V.

 

VAL AV BATTERI: 

Idag använder vi mycket teknik, både stationär och mobil som ska laddas – olika typer av utrustning, TV, mobiltelefoner, etc. Många känner inte till att t.ex. en läsplatta vid laddning drar avsevärt (!) mycket mer ström än en mobiltelefon.

 • Batteri för start eller förbrukning: Gör inte misstaget att använda ett vanligt startbatteri som förbrukningsbatteri. Startbatterier är konstruerade för att avge mycket ström under kort tid – de har fler porer på sina poler. För förbrukningen i båten, husbilen och sommarstugan/fritidshuset behövs ett batteri som är både uthålligt och har bra mottaglighet för laddning. Dessutom ska det vara säkert och enkelt att hantera. Vissa batterityper är utformade för både start och förbrukning.  
 • Batterityper och teknologier: Hos Granec finns startbatterier och förbrukningsbatterier med olika prestanda och uppbyggnad. Vill du/ni ha ett extremt tåligt batteri, som håller för många fler laddningscykler än traditionella batterier (BLY/SYRA), välj t.ex. AGM, GEL eller SPIRALCELL teknologin. Nyare batterityper kan även ha flera poler/multipoler. Batterier med nya LITHIUM-ION teknologin har ännu högre kapacitet, klarar fler laddningscykler, uppladdas snabbare och är mindre i storleken.   
 • Dimensionering: Batteri-installationer bör dimensioneras för ett urladdningsdjup på maximalt ca. 50 %. Gör ett överslag och bedöm din/er strömförbrukning: t.ex. kylskåp, spis, vattenpumpar, lampor, värme, TV och annan utrustning, samt mobila enheter som ska laddas (inkl. tillräcklig startström till fordonet/farkosten, om ett kombinerat batteri övervägs att användas). Var realistisk. Titta sedan närmare på några lämpliga batterialternativ och tänk över laddningsmöjligheterna, för att komma fram till den lösning som passar bäst för dig/er och ger trygghet såväl som frihet. 
INSTALLATION: 
 • In- eller urkoppling av ett batteri: Anslut först till pluspolen (den röda), och därefter till minuspolen (den svarta). Kabelskor skall skruvas fast ordentligt vid polerna. Batteriet skall monteras/spännas fast på säkra sätt. Vid urkoppling av ett batteri är ordningsföljden den omvända – koppla först loss minuspolen, därefter pluspolen. Om batteriet inte används under en tid, och ska stå kvar på sin plats, kan det räcka med att koppla loss minuspolen. Läs mer under rubriken "Vid förvaring" nedanför.
 • Parallellkoppling: Samma principer "in och ur" gäller vid parallellkoppling för t.ex. startström – eller i en batteribank, där två likadana batterier parallellkopplas för att dubbla kapaciteten. Inkoppling: först pluspol, sedan minuspol. Börja på det ena batteriet. Därefter på det andra. Urkoppling (omvänt): först minuspol, sedan pluspol.
 • Huvudströmbrytare, dvs. batterifrånskiljare, bör placeras så nära batteriet/erna som möjligt, eftersom långa kabeldragningar ökar risken för att de skadas (om detta inträffar blir huvudströmbrytaren verkningslös). Huvudströmbrytare kopplas ofta till batteriets pluspol – konstruktionen avgör. Inför att du/ni ska installera en huvudströmbrytare, välj produkten utifrån: det antal poler som skall tillslutas, platsen där den ska sitta, behov av säkerhetsklass (t.ex. för marint bruk), om ett eller fler batterier skall styras (start, förbrukning, eller både och), om nödparallellkoppling behövs, m.m.
ALLMÄNT OM SKÖTSEL:
 • Öka livslängden: Tänk på att upprepade djupa urladdningar påtagligt förkortar batteriets livslängd. Batterier av de nya teknologierna håller bättre för djupa urladdningar.
 • Rent, torrt och utan plack: Batterier skall hållas rena och torra, eftersom fukt och smuts kan leda till urladdningar pga. krypströmmar som kan uppstå. En batterilåda är bra som skydd. Håll dessutom poler och kabelskor fria från beläggningar och oxider, eftersom sådana kan förorsaka spänningsfall och försämra batteriets funktion. 
 • "En klassiker": För öppningsbara bly/syra-batterier bör syranivån kontrolleras, och vid behov justeras med batterivatten.
  Viktigt: Låt en verkstad göra detta, eftersom svavelsyra är starkt frätande. Skyddsutrustning för ögon, händer, etc. skall användas.  
  - Syravikten (syranivån) mäts med en syraprovare. I öppna batterier med korkar kan en mer tillförlitlig mätning göras, eftersom varje cell kan mätas för sig.
  - Ladda batteriet. Tänk då på att eventuella korkar skall vara stängda.
  - Kontrollera syravikten genom att suga upp syra, så att flottören flyter. Mätaren hålls rakt (lodrätt) och i ögonhöjd vid avläsning.
  - Syravikten vid ett 100 % laddat batteri är 1,28 g/kubikcentimeter. Vid 80 %: 1,24. Vid 50 %: 1,17. Vid 20 %: 1,10. Vid 10 %: 1,07.
  - Om batteriet visar lägre spänning/syravikt har det antingen varit utan laddning för länge, eller det har en eller flera dåliga celler.
VID FÖRVARING: 
 • Fulladdade: Batterier skall alltid förvaras fulladdade. Batterier som inte regelbundet hålls fulladdade riskerar att "sulfatera" och tappa kapacitet. Om spänningen vid förvaring sjunker under 12,4 V måste batteriet laddas. Tänk på att det alltid förekommer en viss självurladdning i ett batteri.
 • Undvik urladdning: Förhindra att låga strömmar (klockor, larm, etc.) laddar ur batteriet vid längre tids förvaring genom att koppla bort batteriet från elsystemet. Det kan räcka med att koppla loss batteriets minuspol om det ska stå kvar på sin plats. Den svarta urkopplade kabeln får då ej komma nära den röda pga. risk för kortslutning. 
 • Svalt och torrt: Vid förvaring bör batteriet stå svalt, torrt och ej i solljus – eftersom självurladdningen är lägre vid svala temperaturer. Se även nästa rubrik / ang. vinterkyla.
KONTROLL AV LADDNINGSNIVÅN: 
 • Laddningstillstånd: Genom att mäta batteriets spänning erhålls ett mått på laddningstillståndet. 
 • Vilospänning: Batteriet måste stå ungefär ett dygn innan det nått vilospänningen. Se även bilden högst upp t.v. på webbsidan.  
  - Ett fulladdat (12 V) batteri har vilospänning ca. 12,7 V  (AGM och GEL ca. 12,8 V).
  Ett halvladdat batteri har vilospänning ca. 12,2 V  (AGM och GEL ca. 12,3 V).
  Ett urladdat batteri har vilospänning ca. 11,7 V  (AGM och GEL ca. 11,8 V).
 • Vid vinterkyla: Tänk på att ett urladdat batteri kan frysa sönder redan vid "normala vintertemperaturer" och är då ohjälpligt förstört.
  Jämförelse: Ett 100 % laddat batteri klarar −67 °C. Ett 80 % laddat klarar −45 °C. Ett 50 % laddat klarar −16 °C. Ett 10 % laddat batteri klarar endast −7 °C.
LADDNING OCH UTRUSTNING:
 • Underhållsladdning: Periodvisa uppladdningar rekommenderas, eftersom detta är skonsammare för batterierna – jämfört med långvarig kontinuerlig underhållsladdning. Nya "intelligenta" underhållsladdare, t.ex. CTEK, har inbyggd teknik för att hantera detta. Vid tillfällen där underhållsladdning används skall spänningen vara ca. 13,7 V.
 • Typ av laddare: Använd alltid en laddare avsedd för den batterityp du har. Det gäller särskilt för batterier av typen GEL och LITHIUM-ION, men de andra typerna behöver också individuella inställningar för att må bra. Det är bra att använda temperaturreglerade laddare, som anpassar laddningsspänning efter temperaturen. Obs: LITHIUM-ION batterier ska inte laddas i minusgrader. Rekommenderad spänning för laddning av t.ex. bly/syra-batterier i rumstemperatur är ca. 14,8 V. 
 • Laddström: Använd inte för hög laddström. Det skapar värme i batteriet. Vissa batterier klarare mer laddström, andra klarar mindre. Kolla upp vad som är lämpligt för det aktuella batteriet. Generellt brukar 15–20 A max per 100 Ah vara en bra tumregel när det gäller bly/syra-batterier.
 • Undvik överladdning: Tänk på att gamla laddare "utan intelligens" lätt kan överladda ett batteri. Vid överladdning av ett bly/syra-batteri börjar elektrolyten koka och vattnet avdunstar då via batteriets gasventil. En mer koncentrerad syrablandning blir kvar, vilket fräter sönder blyplattorna. Överladdning av batteriet förkortar alltid batteriets livslängd. Kolla gärna laddarens spänning med en multimeter, så att den fungerar korrekt. Ofta är det just för hög laddspänning som dödar ett batteri.
 • Viktigt! Se till att inga lösa metallföremål finns i närheten av batterierna vid laddning, då dessa kan bli spänningsförande. Under laddning av bly/syra-batterier bildas en explosiv gas (knallgas) i cellerna. Öppen eld eller glödande föremål får därför inte komma i närheten av batterierna.

NÅGOT OM BATTERIER VS. SOLCELLER:
Allt fler inser fördelarna med solpaneler för fritidsboendet. Granec har ett stort sortiment av 12 V solpaneler (24 V utförande finns även) för installation i båt, husbil, husvagn och stuga/fritidshus. Vi tillhandahåller kompletta system för laddning av batterier på platser där elnätet inte finns tillgängligt.

Ett så kallat "Off Grid"-system med solceller består av huvudsakligen fyra delar:
1. Energitillverkning: Solpaneler.
2. Laddningsregulator: Anpassar spänningen från solpaneler till likström som finns i batterierna.
3. Ackumulator, dvs. ett batteri: Lagrar energin. Två likadana batterier kan parallellkopplas för att dubbla kapaciteten.
4. Förbrukare: LED-lampor, USB-uttag, laddare, kylskåp, vattenpumpar, TV, etc. Under denna kategori hamnar allt som använder den lagrade strömmen.
Det är fördelaktigt att investera i ett riktigt bra batteri. Om två parallellkopplade batterier används, och det ena behöver bytas ut, bör samtidigt även det andra bytas ut. Principen är att aldrig blanda gamla och nya batterier – eller batterier av olika typ, eller olika storlek – i samma batteribank.
 • HR Boat
 • Kimple
 • Nakhoda
 • Nordkapp
 • Oskwig
 • Quicksilver-gummibåtar
 • Sting
 • Uttern
 • Victory
 • Zodiac
 • CI
 • Roller Team
 • Weinsberg
 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår