Båtförmedling och finansiering över hela Sverige

Vi förmedlar båtar för säljare och köpare över hela Sverige. 
Ring oss för mer information: 0141 - 23 33 00

Vi hjälper dig med att förstärka kapitalet!
Vi samarbetar med Swedbank finans och Wasa Kredit.

Lån – till privatperson.


Vad är lån?

Wasa Kreditlån läggs upp som ett vanligt annuitetslån och betalas av enligt önskad tid med samma belopp varje månad.

Fördelar med lån.

Man kan när som helst lösa lånet eller göra extraamorteringar utan extra kostnad.
Förutom uppläggningsavgift och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut.
Man får göra avdrag med 30 % av inbetald ränta vid deklarationen.
När sista betalningen gjorts är lånet löst.

Avbetalning – till privatperson.

Vad är avbetalning?

Ett avbetalningsavtal läggs vanligen upp som ett annuitetslån som betalas av enligt önskad tid med samma belopp varje månad.
För privatpersoner gäller att minst 20 % av utrustningens pris erläggs i handpenning, enligt konsumentkreditlagens direktiv, resterande betalas av månadsvis.
Avtalet löper normalt 12-72 månader beroende på objekt, kreditbelopp och önskad månadskostnad.
Vid avbetalning ägs utrustningen av kredittagaren men kreditgivaren har ett så kallat äganderättsförbehåll, utrustningen får därför inte säljas innan lånet är löst.

Fördelar med avbetalning.

Man kan när som helst lösa avtalet eller göra extraamorteringar utan extra kostnad.
Förutom uppläggningsavgift och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut.
Man får göra avdrag med 30 % av inbetald ränta vid deklarationen.

Leasing – till företag.

Vad är leasing?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.

Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.
Exempel på leasingobjekt är bilar, lastbilar, bussar, traktorer, datorer, verkstadsmaskiner, tryckpressar, hästar, släp mm.

Fördelar med leasing.

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.  

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Vid leasing av personbil får företaget lyfta halva momsen (vid köp får ingen moms dras av). Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde.

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde kan en förhöjd första leasingavgift läggas in.

Avbetalning – till företag.

Vad är avbetalning? 

Ett avbetalningsavtal läggs vanligen upp som ett annuitetslån som betalas av enligt önskad tid med samma belopp varje månad. Företaget äger utrustningen och gör avskrivningar men kreditgivaren har ett äganderättsförbehåll under avbetalningsperioden, utrustningen får därför inte säljas innan lånet är löst.

Fördelar med avbetalning.

Fördelen med avbetalning är att kreditutrymmet hos banken inte belastas. Dessutom kan avbetalningen läggas upp så att det motsvarar objektets värdeminskning. Man kan när som helst lösa avtalet eller göra extraamorteringar utan extra kostnad. Förutom uppläggningsavgift och aviseringsavgift tas inga andra avgifter ut.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår